RADCA PRAWNY PŁOCK

Ewelina Sarwińska-Przemyłska

501-874-908

ZadzwońFACEBOOK

Kancelaria Radcy prawnego Płock

Ewelina Sarwińska-Przemyłska

działa na rynku usług prawniczych od 2015 roku.

Naszą nadrzędną wartością jest DOBRO KLIENTA – pomoc i ochrona prawna interesów Klienta. Do każdej sprawy podchodzimy INDYWIDUALNIE i RZETELNIE.

Jeśli szukasz pomocy prawnej i cenisz sobie profesjonalizm, doświadczenie oraz najwyższej jakości usługi, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Nasza Kancelaria – Ewelina Sarwińska-Przemyłska obsługuje Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w zakresie spraw:

 

  1. Majątkowych – odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, o zapłatę;
  2. Rozwodów
  3. Rodzinnych
  4. Cywilnych
  5. Karnych
  6. Upadłości konsumenckiej
  7. Gospodarczych
  8. Pracowniczych i ubezpieczeniowych
  9. Porad prawnych i konsultacji, sporządzania pism procesowych, odwołań, zastępstwa przed Sądami.

ZAUFAJ NAM. Gwarantujemy pełną dyskrecję, indywidualne podejście do powierzonych nam spraw oraz gwarancję satysfakcji każdego Klienta.

NIE POZOSTAWIAMY ŻADNEGO PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI

Współpracujemy, także z innymi podmiotami – rzeczoznawcą majątkowym, kancelarią notarialną, kancelarią komorniczą.

Obszar praktyki

Prawo rodzinne

Rozwód, alimenty, podział majątku, ustanowienie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej

Prawo pracy

Reprezentacja pracowników i pracodawców, Odwołania od wypowiedzenia umów o pracę, Przywrócenie do pracy, Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Prawo cywilne

Reprezentacja w Sądzie, Sporządzanie opinii prawnych, umów i pism procesowych, Dochodzenie roszczeń z umów, Naruszenie dóbr osobistych

Prawo gospodarcze

Zakładanie, rejestracja przekształcanie i rozwiązywanie spółek, stowarzyszeń i fundacji, Rejestrowanie znaku towarowego, Sprawy upadłościowe i naprawcze

Sprawy karne i karnoskarbowe

Obrona w sprawach karnych, reprezentowanie osób pokrzywdzonych, Przygotowywanie prywatnego aktu oskarżenia

Upadłość konsumencka

Sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacja w postępowaniu i przed Syndykiem

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, Dział spadku, Zachowek, Przyjęcie i odrzucenie spadku, Pomoc w sporządzeniu testamentu

Odszkodowania

Szkody komunikacyjne, Uszkodzenia i urazy ciała, Błędy w sztuce lekarskiej, Szkody na mieniu, Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Oferta

Klienci indywidualni

1. Reprezentacja Klientów indywidualnych w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.
2. Sporządzanie na zlecenie naszych Klientów projektów umów, pism procesowych i wniosków.
3. Udzielanie porad prawnych w indywidualnych sprawach Klientów.
4. Dochodzenie roszczeń na każdym etapie sprawy.

Firmy i przedsiębiorcy

1. Stałe i doraźne doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
2. Reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi, w tym w sporach gospodarczych między przedsiębiorcami oraz w sporach korporacyjnych.
3. Reprezentacja przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Wsparcie prawne projektów prowadzonych przez Klientów m.in. transakcji handlowych, projektów inwestycyjnych.
5. Doradztwo prawne dla start up-ów obejmujące doradztwo na etapie wyboru formy prawnej działalności, organizacji i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Windykacja wierzytelności na wszystkich etapach postępowania tj. na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Kontakt

501-874-908

ewelina.sarwinska@gmail.com

Kancelaria Radcy prawnego w Płocku

Ewelina Sarwińska-Przemyłska

ul. Józefa Kwiatka 23/25

09-400 Płock

Godziny otwarcia Kancelarii

od 9.00 do 18.00

Media społecznościowe:

Potrzebujesz pomocy prawnej ? Skontaktuj się z nami

13 + 8 =